Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Zápis do 1. třídy

žení rodiče, zveme vás a vaše dítě k zápisu do 1. třídy naší školy pro školní rok 2024 – 2025, který se uskuteční v pátek  5. 4. 2024 od 14,00 hodin do 16,30 hodin  ve škole.

 

Obecné informace

 

- dítě musí dovršit 6 let do 31. 8. 2024

- pokud dítě dosáhne 6 let v době září – prosinec 2024, je nutné doložit žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení

- pokud dítě dosáhne 6 let v době leden – srpen 2025, musí doložit žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře

- počet přijatých žáků: 30

 

 

Žádost o přijetízákladnímu vzdělávání

 

Zákonný zástupce si zaregistruje čas příchodu k zápisu přes rezervační systém od 18. 3. 2024 zde. 

Po úvodní administraci ve vestibulu školy budou děti individuálně ca 15 minut plnit různé zábavné úkoly ve třídě s paní učitelkou 1. stupně. Poté si mohou rodiče s dětmi prohlédnout prostory školy.

 

Zákonný zástupce k zápisu předloží:

 

- přihlášku k zápisu do 1. ročníku:

          A) buď elektronickou přihlášku: vyplní registraci, po jejím odeslání obdrží na email (uvedený v registraci) formulář k zápisu do 1. třídy, který vyplní, vytiskne, podepíše a přinese k zápisu (el. přihláška bude zpřístupněna dne 1. 4. 2024 v 00:00 hod)

          B) nebo papírovou přihlášku: vytiskne, ručně vyplní, podepíše a přinese k zápisu (možno vyplnit na místě)

- občanský průkaz, kopii rodného listu (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)

- pokud mělo dítě v loňském školním roce odklad školní docházky na jiné základní škole, předloží zákonný zástupce i Rozhodnutí o odkladu školní docházky

 

 

Žádost o odklad k základnímu vzdělávání

 

Začátek školní docházky lze odložit nejpozději do školního roku, v němž dítě dovrší 8 let. Rozhodnutí o odkladu vydá ředitelka školy do 31. 5. 2024.

 

V případě, že zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, dodá:

 

- žádost o odklad k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci zde

- kopii rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)

- doporučení školského poradenského zařízení (originál nebo ověřená kopie)

- doporučení dětského lékaře, popř. klinického psychologa (originál nebo ověřenou kopii)

 

 

Rozhodnutí o přijetízákladnímu vzdělávání

 

- rozhodnutí o přijetí bude oznámeno v pondělí 6. 5. 2024 na webových stránkách školy a u vchodu školy (pod registračním číslem) a po dobu 15 dnů vyvěšeno tamtéž

- písemné rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům předá na společné schůzce rodičů žáků s vedením školy a třídní učitelkou v červnu 2024 (termín bude včas upřesněn)

                 

                                                                                                                                                                Mgr. Jana Možíšová, ředitelka školy