Hledat na webu


Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2021-2022

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k základnímu vzdělávání vyplývá z §36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné informace:

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2021/2022 je pro děti narozené v roce 2014 a 2015:

 

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání:

Zákonný zástupce k zápisu dodá (jednu ze dvou možností):

 

3. Žádost o odklad k základnímu vzdělávání:

Začátek školní docházky lze odložit nejpozději do školního roku, v němž dítě dovrší 8 let. Rozhodnutí o odkladu vydá ředitelka školy do 31. 5. 2021.

V případě, že zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, dodá:

 

4. Způsob předání dokumentace k zápisu i k odkladu:

V případě předání dokumentace poštou nebo datovou schránkou je nutné doložit osobně v kanceláři školy údaje zákonného zástupce: po tel. domluvě (573 385 142) nebo registrací v el. přihlášce v termínu do 23. 4. 2021.

 

5. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:

                        

                                                                                            Mgr. Jana Možíšová, ředitelka školy