Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Školní parlament

ŠKOLNÍ PARLAMENT

 

Základní škola Kostelec u holešova

 

Školní parlament úzce spolupracuje s vedením školy s třídními učiteli a dalšími vyučujícími, podílí se na chodu školy a na přípravě různých akcí. Školní parlament podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se spolu se zástupkyní ředitelky školy pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

 

 

Stanovy školního parlamentu

 

 1. Členové Školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku.
 2. Svoji funkci žáci zastávají v příslušném školním roce.
 3. V případě nutnosti mohou být odvoláni a na jejich místo je zvolen jiný třídní zástupce.
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání Školního parlamentu,
  v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).
 5. Každý člen Školního parlamentu má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým Školní parlament dospěl.
 6. Rozhodnutí Školního parlamentu jsou pro všechny žáky a studenty závazná.
 7. Členové Školního parlamentu mají právo vyměnit zástupce, který by mohl narušoval práci
  a nedělal by dobré jméno Školnímu parlamentu.

 

 

Cíle Školního parlamentu

 

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
 2. Zlepšovat spolupráci mezi žáky, připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na pozitivním klimatu školy.
 3. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.
 4. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní
  a sportovní akce.
 5. Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.

 

 

Pravidla chování ve Školním parlamentu:

 

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 4. Zúčastňujeme se všech schůzek Školního parlamentu.
 5. Snažíme se o lepší atmosféru ve škole
 6. Snažíme se řešit všechny školní problémy.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.

 

Schůzky Školního parlamentu

 

 1. KDY?  středa, velká přestávka
 2. JAK ČASTO? 2x - 3x měsíc
 3. KDE? ve sborovně školy
 4. KDO? zástupci tříd se zástupkyní ředitelky školy

 

AKTIVITY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

školní rok 2022/ 2023

 

 1. Turnaj v kapitánské vybíjené pro I. stupeň (3. - 5. třída) - 9. 11. 2022
 2. Naše škola peče - soutěž o nejlepší cukrářky - 23. 11. 2022
 3. Den bez batohu - přijď do školy s co nejoriginálnější nádobou místo akotvky/ batohu 23. 11. 2022
 4. Turnaj v kapitánské vybíjené pro II. stupeň (6. - 9. třída) - 24. 11. 2022
 5. Dobrý skutek na Vánoce - výroba vánočních přáníček pro seniory, Mikulášská nadílka pro seniory - prosinec 2022
 6. Další aktivity plánujeme 

 

PROJEKT HRDÁ ŠKOLA

 

Zapojili jsme se do projektu Hrdá škola. Tento projekt nabízí škálu zajímavých aktivit a my si můžeme vybrat ty, které nám padnou do oka. Na fotografii níže se mužete podívat, co všechno projekt zahrnuje a čeho se možná zúčastníme. :)