Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Školní jídelna

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

Výdej stravy

 

a) svačinek:

- výdejní doba svačinek pro žáky – velká přestávka 9, 10 – 9, 20 hodin 

 

b) obědů:

- výdejní doba pro žáky a zaměstnance: 11, 20 – 13, 20 hodin

- pro cizí strávníky a odběr do jídlonosiče: 10, 30 – 11,15 hodin 11, 45 – 12, 10 hodin

 

Poskytovatel stravovacích služeb zodpovídá za kvalitu jídla do okamžiku předání stravy odběrateli.

 

 

Výše stravného

 

Výše stravného – cena za oběd - se určuje podle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce (období od 1. 9. do 31. 8.):

 

Výše ceny 1 menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj, doplněk stravy) pro žáka MŠ, ZŠ

 

MŠ děti do 6 let:    přesnídávka 11,- Kč, oběd 28,- Kč, svačinka 11,- Kč = 50,00 Kč

MŠ děti 7-10 let:     přesnídávka 11,- Kč, oběd 31,- Kč, svačinka 11,- Kč = 53,00 Kč

 

ZŠ žáci 6 let:            oběd 28,- Kč, svačinka 16,- Kč

ZŠ žáci 7-10 let:       oběd 31,- Kč, svačinka 16,- Kč

ZŠ žáci 11-14 let:       oběd 34,- Kč, svačinka 19,- Kč

ZŠ žáci nad 15 let:   oběd 37,- Kč, svačinka 21,- Kč

 

Menu zaměstnanci ZŠ:    75,00,- Kč 

Menu cizí strávníci:           80,00,- Kč

 

Ceny jsou včetně DPH.

 

 

Placení stravného:

 

- inkasem z účtu – na účet 123 - 7377210237/0100: inkasuje se vždy k 25. dni každého měsíce na následující měsíc, případnou změnu účtu je třeba nahlásit do 15. dne v měsíci

- příkazem k úhradě – s použitím VS dle přihlašovacích údajů do objednávkového systému

- v hotovosti v pokladně ŠJ - v pokladních hodinách, tj. denně od 6:00 do 9:00 a od 13:00 do 14:00 hodin, stravné musí být uhrazeno nejpozději do 28. dne v měsíci na následující měsíc

 

 

Přihlášení ke stravování

 

- každý nový strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování a zaevidovat se v pokladně školní jídelny

- pro odebrání stravy a pro výběr druhu obědu ve škole je potřeba zakoupit čip za vratnouzálohu 150,- Kč (u vedoucí ŠJ)

- každý strávník je povinen denně nosit čip k výdeji oběda

- pokud strávník zapomene čip a má objednanou stravu, hlásí to vedoucí ŠJ

- čip je nepřenosný, je majetkem strávníka, platný po celou dobu stravování, školní docházky

- strávníkům se vždy přihlašují jen školní dny bez prázdnin či volna určeného školou

- vpřípadě výběru ze dvou jídel si strávník stravu vybírá elektronicky nebo na objednávkovém terminále v jídelně školy nejméně 1 pracovní den dopředu nejpozdějido 11:30 hodin

 

Odhlašování stravování

 

- případné odhlášení stravy lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu (výlety, návštěva lékaře atd.), a to osobně nebo SMS zprávou na čísle 730 613 341 nebo přes objednávkový portál a terminál nejméně 1 pracovní den dopředu, nejpozději do 11:30 hodin

- odhlášení stravy na daný den je možné pouze v pondělí, pokud tak učiníte do 6:15 hod., přeplatky z odhlášených obědů vyúčtujeme odečtením od další platby

- objednanou stravu v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a strava není předem odhlášena, počítač odečte automaticky jeho hodnotu z konta strávníka - odečtení neodebrané stravy nelze již opravit

- za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu

- jestliže se zákonný zástupce žáka či strávník rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen se písemně odhlásit v kanceláři ŠJ

- dětem MŠ a žákům ZŠ je na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování povoleno odebrat si oběd do jídlonosiče v první den nepřítomnosti v čase tomu určeném

 

 

Vyúčtování na konci školního roku

- zůstatek na kontě bude vrácen

 

 

Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Lajdová, DiS., tel.: 730 613 341

Bankovní spojení školní jídelny: 123-7377210237/0100