Hledat na webu


Školní družina, školní klub

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD je zaměřena na rekreační, odpočinkovou a zájmovou činnost dětí hlavně z 1. - 4. třídy.
Stanovený poplatek činí u krátké družiny 30 Kč / 1měsíc a u dlouhé družiny 80,- Kč / 1 měsíc.
ŠD pracuje vždy od 11.20 do 16.00 hod.


V letošním školním roce tvoří školní družinu dvě oddělení:

- I.oddělení s docházkou do 16.00 hodin - vychovatelka Lenka Kotolanová 

- II. oddělení s docházkou do 16.00 hodin - vychovatelka Ing. Mgr. Elena Pospíšilíková

 

Žáci jsou do oddělení rozděleni podle ročníků. Žáci s kratší docházkou (do 12:50 hod) dochází do oddělení společně s žáky kteří zůstávají déle a odchází ve stanovený čas (12:50).


Obě oddělení školní družiny jsou v provozu ve dnech pondělí až pátek,pracují samostatně za úzké spolupráce obou vychovatelek. Takové řešení se v minulých letech plně osvědčilo, počet dětí je rovnoměrně rozdělen a práce je tak mnohem klidnější a radostnější. Po vyučování se do obou oddělení schází žáci k odpolední zájmové činnosti. K jejich vyžití slouží nejen pěkně vybavené vlastní pracovny, ale děti využívají i školní tělocvičnu,cvičnou kuchyňku,knihovnu,taneční sál. Každé oddělení se po celý rok připravuje na různé akce se sportovní, hudební, výtvarnou, dopravní, pracovní a přírodovědnou tématikou. Provoz školní družiny se řídí Řádem školní družiny. Ze školní družiny jsou děti též odesílány, podle potřeb rodičů, do zájmových kroužků organizovaných školou.

 

ŠKOLNÍ KLUB

Je určen pro žáky I. i II.stupně k využití volného času.
Pro žáky II. stupně odpoledne pokračuje činnost klubu formou kroužků a nejrůznějších aktivit. Poplatek na celý rok je 100,- Kč.

 

 

Telefonický kontakt do ŠD - Lenka Kotolanová  608 223 063

                                                  - Mgr. Ing. Elena Pospíšilíková 774 412 554