Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Školní družina a klub

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

ŠD je zaměřena na rekreační, odpočinkovou a zájmovou činnost dětí hlavně z 1. - 4. třídy.

 

V letošním školním roce tvoří školní družinu dvě oddělení:

- I. oddělení  - vychovatelka Lenka Kotolanová

Telefonické spojení: 730 658 295

 

- II. oddělení - vychovatelka Ing. Mgr. Elena Pospíšilíková

Telefonické spojení: 730 658 345

 

Organizace školní družiny

 

- žáci mohou navštěvovat krátkou školní družinu každý den 6,30 – 7,15 hodin a po vyučování do 13,00 hodin (od 11,20 nebo 12,15 hodin dle rozvrhu)

- odpolední (tzv. dlouhá) školní družina začíná v I. oddělení ŠD v 11,20 hodin, v II. oddělení v 11,20 nebo 12,15 hodin (dle rozvrhu hodin)

- obě oddělení ŠD končí denně v 16,00 hodin


Obě oddělení školní družiny jsou v provozu ve dnech pondělí až pátek, pracují samostatně za úzké spolupráce obou vychovatelek. Takové řešení se v minulých letech plně osvědčilo, počet dětí je rovnoměrně rozdělen a práce je tak mnohem klidnější a radostnější. Po vyučování se do obou oddělení schází žáci k odpolední zájmové činnosti. K jejich vyžití slouží nejen pěkně vybavené vlastní pracovny, ale děti využívají i školní tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, knihovnu, taneční sál a počítačovou učebnu. Každé oddělení se po celý rok připravuje na různé akce se sportovní, hudební, výtvarnou, dopravní, pracovní a přírodovědnou tématikou. Provoz školní družiny se řídí Řádem školní družiny. Ze školní družiny jsou děti též odesílány, podle potřeb rodičů, do zájmových kroužků organizovaných školou.

 

 

Školní družina je zpoplatněna a platí se vždy za 1 pololetí:

 

- žák navštěvující pouze krátkou družinu (ranní, odpolední nebo ranní i odpolední) - 150,- Kč/pololetí

- žák navštěvující odpolední družinu (tzv. dlouhou) a popř. současně i krátkou ranní družinu – 400,- Kč/pololetí

- částku hradí zákonní zástupci v termínu a způsobem, který jim sdělí vychovatelka při přihlašování žáka k pravidelné denní docházce do družiny

 

 

 

ŠKOLNÍ KLUB

 

Je určen pro žáky I. i II. stupně k využití volného času.


Pro žáky I. a II. stupně odpoledne pokračuje činnost klubu formou kroužků a nejrůznějších aktivit.

 

Poplatek na pololetí je 100,- Kč.

 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

 

Seznam nabízených kroužků pro školní rok 2022/2023:

 

Akvaristický kroužek (neplacený) – Mgr. Renata Rajnochová

Knihovnický kroužek (neplacený) – Mgr. Petra Pospíšilíková

Literární kroužek – Mgr. Petra Pospíšilíková

Sportovní kroužek – Mgr. Lenka Dědičová

Přírodovědný koužek – Mgr. Renata Rajnochová

Moderní tanec – Ing. Iva Cymbálníková

Náboženství – P. Petr Dolák

Časopis Kaňka – Mgr. Miluše Václavková

Keramika – Mgr. Jindřiška Sklenářová

Logopedický kroužek – Mgr. Petra Dítětová

Vaření – J. Sklenářová

Judo (Orel jednota Holešov) – P. Jindra

 

V rámci Šablon III budou mj. na obou stupních probíhat doučování vybraných předmětů.