Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Školní družina a klub

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

ŠD je zaměřena na rekreační, odpočinkovou a zájmovou činnost dětí hlavně z 1. - 4. třídy.

 

V letošním školním roce tvoří školní družinu dvě oddělení:

- I. oddělení  - vychovatelka Lenka Kotolanová

Telefonické spojení: 730 658 295

 

- II. oddělení - vychovatelka Petra Heryánová

Telefonické spojení: 730 658 345

 

Organizace školní družiny

 

- žáci mohou navštěvovat krátkou školní družinu každý den 6,30 – 7,15 hodin a po vyučování do 13,00 hodin (od 11,20 nebo 12,15 hodin dle rozvrhu)

- odpolední (tzv. dlouhá) školní družina začíná v I. oddělení ŠD v 11,20 hodin, v II. oddělení v 11,20 nebo 12,15 hodin (dle rozvrhu hodin)

- obě oddělení ŠD končí denně v 16,00 hodin


Obě oddělení školní družiny jsou v provozu ve dnech pondělí až pátek, pracují samostatně za úzké spolupráce obou vychovatelek. Takové řešení se v minulých letech plně osvědčilo, počet dětí je rovnoměrně rozdělen a práce je tak mnohem klidnější a radostnější. Po vyučování se do obou oddělení schází žáci k odpolední zájmové činnosti. K jejich vyžití slouží nejen pěkně vybavené vlastní pracovny, ale děti využívají i školní tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, knihovnu, taneční sál a počítačovou učebnu. Každé oddělení se po celý rok připravuje na různé akce se sportovní, hudební, výtvarnou, dopravní, pracovní a přírodovědnou tématikou. Provoz školní družiny se řídí Řádem školní družiny. Ze školní družiny jsou děti též odesílány, podle potřeb rodičů, do zájmových kroužků organizovaných školou.

 

 

Školní družina je zpoplatněna a platí se vždy za 1 pololetí:

 

- žák navštěvující pouze krátkou družinu (ranní, odpolední nebo ranní i odpolední) - 200,- Kč/pololetí

- žák navštěvující odpolední družinu (tzv. dlouhou) a popř. současně i krátkou ranní družinu – 500,- Kč/pololetí

- částku hradí zákonní zástupci v termínu a způsobem, který jim sdělí vychovatelka při přihlašování žáka k pravidelné denní docházce do družiny

 

 

 

ŠKOLNÍ KLUB

 

V letošním školním roce jsme v učebně 3. třídy zřídili školní klubovnu: je určena všem žákům školy, kteří po vyučování čekají na kroužek, doučování nebo (hlavně v zimních měsících) na odjezd autobusu. Klubovna je přístupná denně od 12,15 do 14,00 hodin a žáci zde mohou relaxovat, hrát stolní hry, číst si, kreslit, povídat…Pro docházku  do klubovny je třeba vyplnit předběžnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. Dohled nad žáky zajišťuje po celou dobu pedagogický pracovník a pobyt v klubovně je bezplatný.

 

 

Školní klub je určen pro žáky I. i II. stupně k využití volného času.

Pro žáky I. a II. stupně odpoledne pokračuje činnost klubu formou kroužků a nejrůznějších aktivit.

Poplatek na 1 pololetí je 150,- Kč.

 

ŠKOLNÍ KLUB 2023/2024

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

 

Den

Kroužek

Čas kroužku

Vedoucí kroužku

Pondělí

Angličtina hrou I. st. 

13:30 – 14:15

Mgr. J. Zdražilová

Knihovnický II. st.

9:10 – 9:35

Mgr. P. Pospíšilíková

Pohybové hry 1. st.

12:25 - 13:10

Mgr. L. Dědičová

Náboženství I. – III. třída (mimo školní klub)

11:50 – 12:35

P. Dolák

Logopedie

11:50 – 12:35

Mgr. P. Dítětová

 

 

 

Úterý

Literárně dramatický kroužek I. st.

13:00 – 13:45

D. Tobolíková

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa


 

 

 

 

Sportovní hry II. st.

13:20 – 14:05

Mgr. K. Křepelková

Vaření I. st.

13:00 – 14:30

J. Sklenářová

Náboženství IV. – V. třída (mimo školní klub)

12:25 – 13:10

P. Dolák

Náboženství VI. – IX. třída (mimo školní klub)

13:20 – 14:05

P. Dolák

Předmět SPP 1. st. 

12:30 – 13:15

Mgr. P. Dítětová

Předmět SPP 2. st.

13:20 - 14:15

Mgr. P. Dítětová

Příprava na přijímací zkoušky Čj

(mimo školní klub)

13:30 - 15:00

Mgr. R. Smékalová

Příprava na přijímací zkoušky M

(mimo školní klub)

13:30 - 15:00

Mgr. R. Rajnochová

 

 

 

Čtvrtek

Judo (mimo školní klub)

15:30 – 17:00

p. Jindra

 

 

 

 

Pátek

 

Keramika 

13:40 - 15:10

Mgr. J. Sklenářová

 

 

 

Průběžně


 

Akvaristický

Průběžně

Mgr. R. Rajnochová

Doučování

Průběžně

D. Tobolíková

 

 

Žáci navštěvující kroužky v rámci školního klubu (mimo Náboženství, Judo a Doučování) jsou s řádem školního klubu seznámeni vedoucím kroužku, zákonní zástupci se s řádem školního klubu seznámí na webu školy. (viz níže)