Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Školní družina a klub

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

ŠD je zaměřena na rekreační, odpočinkovou a zájmovou činnost dětí hlavně z 1. - 4. třídy.

 

V letošním školním roce tvoří školní družinu dvě oddělení:

- I. oddělení  - vychovatelka Lenka Kotolanová

Telefonické spojení: 730 658 295

 

- II. oddělení - vychovatelka Petra Heryánová

Telefonické spojení: 730 658 345

 

Organizace školní družiny

 

- žáci mohou navštěvovat krátkou školní družinu každý den 6,30 – 7,15 hodin a po vyučování do 13,00 hodin (od 11,20 nebo 12,15 hodin dle rozvrhu)

- odpolední (tzv. dlouhá) školní družina začíná v I. oddělení ŠD v 11,20 hodin, v II. oddělení v 11,20 nebo 12,15 hodin (dle rozvrhu hodin)

- obě oddělení ŠD končí denně v 16,00 hodin


Obě oddělení školní družiny jsou v provozu ve dnech pondělí až pátek, pracují samostatně za úzké spolupráce obou vychovatelek. Takové řešení se v minulých letech plně osvědčilo, počet dětí je rovnoměrně rozdělen a práce je tak mnohem klidnější a radostnější. Po vyučování se do obou oddělení schází žáci k odpolední zájmové činnosti. K jejich vyžití slouží nejen pěkně vybavené vlastní pracovny, ale děti využívají i školní tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, knihovnu, taneční sál a počítačovou učebnu. Každé oddělení se po celý rok připravuje na různé akce se sportovní, hudební, výtvarnou, dopravní, pracovní a přírodovědnou tématikou. Provoz školní družiny se řídí Řádem školní družiny. Ze školní družiny jsou děti též odesílány, podle potřeb rodičů, do zájmových kroužků organizovaných školou.

 

 

Školní družina je zpoplatněna a platí se vždy za 1 pololetí:

 

- žák navštěvující pouze krátkou družinu (ranní, odpolední nebo ranní i odpolední) - 200,- Kč/pololetí

- žák navštěvující odpolední družinu (tzv. dlouhou) a popř. současně i krátkou ranní družinu – 500,- Kč/pololetí

- částku hradí zákonní zástupci v termínu a způsobem, který jim sdělí vychovatelka při přihlašování žáka k pravidelné denní docházce do družiny

 

 

 

ŠKOLNÍ KLUB

 

Je určen pro žáky I. i II. stupně k využití volného času.

Pro žáky I. a II. stupně odpoledne pokračuje činnost klubu formou kroužků a nejrůznějších aktivit.

Poplatek na 1 pololetí je 150,- Kč.

 

ŠKOLNÍ KLUB 2022/2023

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

 

Den

Kroužek

Čas kroužku

Vedoucí kroužku

Pondělí

Přírodovědný

13:30 – 16:15

Mgr. R. Rajnochová

Knihovnický

9:10 – 9:35

Mgr. P. Pospíšilíková

Náboženství I. – III. třída

12:25 – 13:10

P. Dolák

Logopedie

13:30 – 14:20

Mgr. P. Dítětová

 

 

 

Úterý

Keramika

14:00 – 16:30

Mgr. J. Sklenářová

Moderní tanec

13:20 – 14:05

Ing. I. Cymbálníková

Doučování Aj (Šablony III)

13:20 – 14:20

Mgr. M. Václavková

 

 

 

Středa

Sportovní hry I. stupeň

13:30 – 14:15

Mgr. L. Dědičová

Vaření

13:35 – 15:05

J. Sklenářová

Náboženství IV. – V. třída

12:25 – 13:10

P. Dolák

Náboženství VI. – IX. třída

13:20 – 14:05

P. Dolák

Předmět SPP

12:25 – 13:10

Mgr. P. Dítětová

 

 

 

 

Čtvrtek

Sportovní hry II. stupeň

13:30 – 14:15

Mgr. L. Dědičová

Judo

15:00 – 16:30

p. Jindra

 

 

 

Průběžně

Školní časopis - Kaňka

Průběžně, on-line

Mgr. M. Václavková

Akvaristický

Průběžně

Mgr. R. Rajnochová

 

 

V rámci Šablon III (i mimo Šablony III) budou na obou stupních probíhat další doučování vybraných předmětů.

 

Žáci navštěvující kroužky v rámci školního klubu jsou s řádem školního klubu seznámeni vedoucím kroužku, zákonní zástupci se s řádem školního klubu seznámí na webu školy. (viz níže)