Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Projekty

Aktuální projekty

 

IROP

 

Modernizace školy (vybavenost učeben, učebny cizích jazyků, polytechnické a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie ve vazbě na výuku a vědu)

Projekt řeší modernizaci multimediální učebny, učebny cizích jazyků, učebnu fyziky a chemie a učebnu informatiky. Učebny projdou stavebními úpravami a následně budou vybaveny adekvátním vybavením a pomůckami pro potřeby moderní výuky.

irop.png (PNG 1200x177px )

 

Projekt Modernizace školy (vybavenost učeben, učebny cizích jazyků, polytechnické a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie ve vazbě na výuku a vědu) je spolufinancován Evropskou unií.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001692

Termín realizace projektu: 2022–2024

 

 

 

PROJEKT MAP VDĚLÁVÁNÍ IV PRO ORP

 

Naše škola je součástí projektu MAP, díky němuž jsou realizovány různé vzdělávací aktivity.

 

obr_azek_map_iv.jpg (JPG 554x783px )

 

 

Národní projekty

 

Zdravá školní jídelna

 

Od 1. září 2022 byla zahájena činnost školní jídelny. Zapojili jsme se do projektu Zdravá školní jídelna. Školní jídelna a škola úzce spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a plní kritéria pro dosažení cílů projektu.

Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů: Vzdělaný personál, Informovaný strávník, Motivující pedagog a vedení školy.

 

certifik_at_zdrav_a_skoln_i_j_idelna.jpeg (JPEG 607x1080px )

 

 

Zdravá škola

 

- tento projekt je základním projektem, v němž jsou zahrnuty hlavní snahy pedagogického kolektivu o vytvoření demokratické školy bez stresu a strachu, memorování a drilu. Snahy o vytvoření školy, kde bude zdravý názor na život a svět kolem nás, zdravé postoje v jednání, práce a odpočinek v příjemném prostředí.
Škola byla na základě zpracovaného projektu zařazena do sítě Škol podporujících zdraví již v roce 1996. Tento projekt naše škola v roce 2012 obhájila.

 

 

Celé Česko čte dětem

 

Projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Prvotní impuls přišel od amerického spisovatele J. Trelease, který se ve své knize věnuje vlivu pravidelného předčítání na emoční zdraví dítěte. V České republice založila neziskovou organizaci CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Eva Katrušáková v roce 2006. Cílem je zapojení dětí do čtení prostřednictvím dospělých, především rodičů. Důraz se klade na pravidelné předčítání alespoň dvacet minut denně. Díky němu se utváří mnohem silnější pouto mezi rodičem a jeho dítětem.  Pravidelné čtení také podporuje psychický rozvoj dítěte, rozvíjí jazyk a slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, rozvíjí představivost, přináší všeobecné znalosti - a hlavně zabraňuje závislosti na televizi a počítači.

Tento bohulibý projekt podporují mnohé slavné osobnosti - např. Zdeněk Svěrák, Dagmar Havlová, Aneta Langerová, Richard Krajčo, Michal Viewegh, Dominik Hašek a dalších. Bližší podrobnosti o projektu se můžete dočíst na http://www.celeceskoctedetem.cz/

 

stazen_y_soubor.jfif (JFIF 567x423px )

 

 

Ovoce a mléko do škol

 

Cílem projektu je zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléka a vytvoření správných stravovacích návyků u dětí. Bližší informace o projektu získáte na stránkách projektu.

 

ovoce_a_ml_eko.jpg (JPG 763x1080px )

 

 

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

OP VVV

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

Název Projektu: Učíme se v Kostelci

V rámci tohoto projektu pracuje ve škole školní asistent a probíhá realizace čtenářských dílen a klubů deskových her. Do projektu je také zahrnut CLIL ve výuce a doučování žáků. Projekt je financován z výše uvedených zdrojů.

 

OP VVV

číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013838

název projektu Šablony II ZŠ Kostelec u Holešova

realizace 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

plak_at_eu_final.jpg (JPG 412x591px )

 

 

Projekt z programu Zlínského kraje

Naše škola realizovala projekt s názvem "Přírodopis v přírodě a pro přírodu", který byl spolufinancován Zlínským krajem v rámci Programu podpory ekologických aktivit v kraji RP04-19. V rámci projektu si žáci rozšířili teoretické i praktické znalosti z oblasti přírodopisu a ekologie.

Projekt Přírodopis v přírodě a pro přírodu

V těchto dnech jsme uzavřeli projekt Přírodopis v přírodě a pro přírodu. Chtěli jsme jím hlavně oživit výuku přírodopisu napříč celou školou a posílit vnímavost žáků vůči přírodě. Proto jsme nakoupili badatelské vybavení, vyučující z 1. i 2. stupně vytvořily zajímavé pracovní listy, pustili jsme se do vyrábění budek, provedli jsme průzkum toho, jak a jestli vůbec necháme žít běžné živočichy i ve svém okolí a s konceptem živé zahrady jsme seznámili také děti v MŠ. Významnou částí projektu byly též celodenní terénní exkurze garantované členy ČSOP Valašské Meziříčí. Během nich jsme prozkoumali různé zajímavé ekosystémy – od říčních přes lesy a louky až po skály. O všem jsme průběžně informovali mnoha články v různých médiích a na závěr jsme ještě přichystali výstavu fotografií v budově OÚ Kostelec u Holešova. Jak se mohla při slavnostní vernisáži přesvědčit i paní starostka, zážitků, dovedností a znalostí jsme získali opravdu hodně.

Chci poděkovat za spolupráci všem, kdož se na této dlouhotrvající akci podíleli - a že to v době koronavirových omezení nebylo jednoduché. Na závěr je ještě důležité připomenout, že bez finanční dotace Zlínského kraje z programu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ bychom tento projekt nemohli uskutečnit. Věřím, že to stálo za to☺

                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Miluše Václavková

 

zk_logo_b.jpg (JPG 1920x640px )

 

Šablony III

 

V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018213 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony III.

V projektu jsme se zaměřili na:

 

 

Projekt Veselé zoubky 2023/2024

 

Žáci 1.A a 1.B se zapojili do preventivního programu "Veselé zoubky",který připravila společnost dm-drogerie. Odnesli si tak ze školy i spoustu dárků a hlavně odhodlání starat se o své zoubky co nejlépe a nebát se zubních lékařů 🙂🦷.