Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Prohlášení o pravidlech přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.zs-kostelec.cz/

 

Stav souladu

Webová stránka https://www.zs-kostelec.cz/ je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

 

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.1.2022 (při spuštění nových webových stránek obce).

Prohlášení o přístupnost bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

 

Kontakt na správce obsahu:

Základní škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

Kostelec u Holešova 191
768 43 Kostelec u Holešova

kancelar@zs-kostelec.cz

 

Kontakt na technického provozovatele:

RAAB Computer s.r.o.

Čs. brigády 421, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

koplik@raab.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz

 

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

 

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

 

Odběr novinek e-mailem

Nyní služba není aktivní

 

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

 

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktute správce obsahu nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

https://www.zs-kostelec.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Základní škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž.

Zpracovatelem je společnost RAAB Computer s.r.o.

 

Prohlášení o použití cookies

https://www.zs-kostelec.cz/pouzivani-cookies

 

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

 

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek nebo na společnost RAAB Computer s.r.o., která je dodavatelem redakčního systému a technologií umožňujících provoz těchto webových stránek.

RAAB Computer s.r.o.

Čs. brigády 421, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČO: 05558069

www.raabweb.cz