Hledat na webu


Informace pro vycházející žáky

Informace výchovné poradkyně k přihláškám na SŠ.

Přihlášky ke studiu na střední škole obdrží žáci v průběhu ledna 2021. V letošní školním roce se mohou podat 2 přihlášky. Zákonný zástupce vyplní oddíl A přihlášky, oddíl B vyplní lékař. Pozor, některé střední školy mají pro potvrzení od lékaře vlastní tiskopis. Oddíl C vyplní výchovná poradkyně a potvrdí ji ředitel školy. Na střední školy musí zákonný zástupce přihlášku doručit (osobně nebo doporučeným dopisem) nejpozději do 1. března 2021.

Přijímací zkoušky na umělecké školy se konají 2. - 15. ledna 2021 (konzervatoř od 15. do 31. ledna 2021). Přihlášky žáci odevzdají řediteli příslušné umělecké školy do 30. 11. 2020.

První kola přijímacích zkoušek se konají 3. a 4. května 2021. Pozvánku k přijímacímu řízení obdrží zákonný zástupce doporučeně poštou nejpozději 14 dní před termínem přijímacího řízení. V oborech s maturitní zkouškou letos konají žáci povinné jednotné příjímací zkoušky z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

V březnu obdrží žáci ve škole zápisový lístek (každý jen jeden). Zápisový lístek doručí zákonný zástupce (osobně) na vybranou školu do termínu uvedeného na rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole (do 10 dnů).

Přijímací zkoušky na šesti a osmiletá gymnázia se konají 5. a 6. května 2021.

V případě nejasností Vám Vaše dotazy ráda zodpoví Mgr. Věra Dudíková, výchovná poradkyně osobně ve škole nebo na tel. č. 573 385 142.