Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Informace pro vycházející žáky

Informace k přihláškám na SŠ

 

Přihlášky ke studiu na střední škole obdrží žáci na konci ledna 2023. V letošní školním roce se mohou podat 2 přihlášky. Zákonný zástupce vyplní oddíl A přihlášky, oddíl B vyplní lékař. Pozor, některé střední školy mají pro potvrzení od lékaře vlastní tiskopis. Oddíl C vyplní výchovná poradkyně a potvrdí ji ředitelka školy. Na střední školy musí zákonný zástupce přihlášku doručit (osobně nebo doporučeným dopisem) nejpozději do 1. března 2023.

 

V březnu obdrží žáci ve škole zápisový lístek (každý jen jeden). Zápisový lístek doručí zákonný zástupce (osobně) na vybranou školu do termínu uvedeného na rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole (do 10 dnů).

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 

  1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  2. termín: pátek 14. dubna 2023

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 

  1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  2. termín: úterý 18. dubna 2023

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání

na dny:

 

  1. termín: středa 10. května 2023
  2. termín: čtvrtek 11. května 2023

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

 

V případě nejasností Vám Vaše dotazy ráda zodpoví Mgr. Věra Dudíková, výchovná poradkyně pro volbu povolání, osobně ve škole nebo na tel. č. 573 385 142.