Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Informace pro vycházející žáky

Informace k přihláškám a přijímacím zkouškám na SŠ

 

Od 1.1.2024 by měla být účinná novela školského zákona, která umožňuje digitalizaci přijímacího řízení na střední školy. Uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ již na jaře 2024 (více viz článek níže Digitalizace přijímacího řízení na SŠ). Zatím tedy nevíme, zda si žáci budou podávat 2 přihlášky nebo nově 3, pokud bude novela schválena.

 

Přihlášky ke studiu na střední škole obdrží žáci na konci ledna 2024. Zákonný zástupce vyplní oddíl A přihlášky, oddíl B vyplní lékař. Pozor, některé střední školy mají pro potvrzení od lékaře vlastní tiskopis. Oddíl C vyplní výchovná poradkyně a potvrdí ji ředitelka školy. Na střední školy musí zákonný zástupce přihlášku doručit (osobně nebo doporučeným dopisem) nejpozději do 1. března 2024.

 

V březnu obdrží žáci ve škole zápisový lístek (každý jen jeden). Zápisový lístek doručí zákonný zástupce (osobně) na vybranou školu do termínu uvedeného na rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole (do 10 dnů).

V případě změny Vás budeme včas informovat.

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše. 

 

V případě nejasností Vám Vaše dotazy ráda zodpoví Mgr. Magdaléna Sedlářová, výchovná poradkyně pro volbu povolání, osobně ve škole, e-mailem: magdalena.sedlarova@zs-kostelec.cz nebo na Škole OnLine.