Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Historie školy

HISTORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELCI U HOLEŠOVA

 

 

Historie naší školy se píše už více než sto let.

 

 

Podívejte se na krátký přehled z jejích bohatých stránek:

 

 

1898 – Do roku od položení základního kamene otevírá starosta Kostelce Florián Odložilík novou školní budovu, jež nahrazuje už nevyhovující stavbu naproti faře. Vzniklá trojtřídka dostává název Obecná škola národní císaře Františka Josefa I.

 

1946 – Dochází k vytvoření Měšťanské školy pro žáky z Kostelce, Karlovic, Roštění, Němčic a Staré Vsi, proto bylo nutno rozšířit stávající prostory školy. Pomohla místní sbírka, z níž se zaplatilo propojení stavby školy se sousední budovou bývalé pošty a obecního úřadu a dnes tvoří nejstarší část komplexu naší školy, tzv. starou budovu.

 

1976 – Začíná čtyřletá rekonstrukce školy a výstavba jídelny a kotelny.

 

1982 – Je otevřen nový pavilon pro druhý stupeň, tzv. nová budova. Ve škole kromě nově zařízených tříd a kabinetů přibyly i tolik potřebné odborné učebny.

 

1986 – K nové budově je přistavena školní tělocvična, takže už není nutné přecházet na výuku tělesné výchovy do Sokolovny. Díky vstřícnému přístupu vedení obce a občanům Kostelce a okolních vesnic, kteří se v rámci „Akcí Z“ do stavebních akcí v 70. a 80. letech intenzivně zapojovali, se naše obec může pochlubit největší mimoměstskou základní školou v okrese Kroměříž.

 

90. léta – Mezi další výrazné úpravy patří zastřešení nových přístaveb sedlovou střechou a plynofikace kotelny.

 

V novém tisíciletí dochází k realizaci stavebních úprav školy. Na celé škole proběhla výměna vysloužilých oken. Současně došlo k drobné úpravě v prostorách tělocvičny, k proměně prostor školní družiny – propojení dvou tříd do jedné. Ve všech třídách historické budovy byly rekonstruovány podlahy.

 

Nejnovějším a velmi rozsáhlým krokem je realizace zateplení pláště celé školy, která má přispět k výraznému šetření nákladů na vytápění a k tepelnému komfortu školy. Všechny části budovy navíc získaly hezký barevný kabát, takže škola je opravdu reprezentativní stavbou naší vesnice. Došlo k rozšíření prostor a úpravě školní knihovny.  V roce 2017 se stala škola bezbariérovou. Díky podpoře projektu z IROP byla instalována plošina pro vozíčkáře, upraveno bezbariérové WC a zrekonstruovány prostory a vybavení školní kuchyňky a dílen.