Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Den Země - 19. 4. 2023

Ukliďme Kostelec = Ukliďme Česko

 

19. 4. 2023 jsme se celodenním projektem zapojili do dvou významných environmentálních akcí – celosvětového Dne Země a celorepublikového Ukliďme Česko. V úvodu si děti z 1. stupně díky naučnému videu a krátké praktické aktivitě připravené deváťáky připomněli, jak a proč se správně třídí základní druhy odpadků. Také přemýšlely nad tím, jak omezit zbytečné používání obalů. Pak si své vědomosti ještě procvičily v zajímavých pracovních listech a při tvorbě různorodých plakátů. Jakmile se rozverné dubnové počatí umoudřilo, proběhla druhá část: popadli jsme pracovní rukavice a pytle, které jsme získali od organizátorů hnutí Ukliďme Česko, a vyšli jsme ven posbírat odpadky nakupené na těchto místech naší vesnice: plot a příkopy u zemědělského družstva směrem na Němčice, náves a Staré hřiště, suchý poldr a polní cesta od fotbalového hřiště na Zahájí. A že toho nepořádku bylo - z poměrně malé plochy jsme uklidili a roztřídili zhruba 200 kg, celkem 14 pytlů! Často až oči přecházely, co všechno chodci, cyklisté nebo řidiči vyhodí do přírody. Nedokázali jsme pochopit, proč je problém dát do kontejneru či do popelnice prázdné plechovky od nápojů, plastové a skleněné lahve, obaly od jídla, krmiv, tašky různých materiálů, krabičky (hlavně od cigaret). A také že někomu stojí za to strčit pod vzrostlé keře stará okna či dveře, o uhynulých domácích zvířatech ani nemluvě... Ukázalo, že v tomto směru jsou malé děti mnohem moudřejší než mnozí dospělí. Nejen že s nadšením odvedly velkou spoustu dobrovolnické práce, ale také se utvrdily v tom, jak se správně chovat k prostředí, ve kterém budou ještě dlouho (doufejme) žít. Za to jim upřímně děkuju, a díky patří také Mgr. R. Rajnochové za přípravu teoretické části a všem zapojeným paním učitelkám a panu školníkovi, jak energicky a akčně k této důležité aktivitě přistoupili!

 

Fotky a další podrobnosti najdete i na FB školy a také na www.uklidmecesko.cz

Mgr. Miluše Václavková