Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Zahájení školního roku a organizace prvního týdne docházky.

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 1.  9. se opět otevřou dveře naší školy a bude možnost zahájit výuku. V úterý 1. 9. 2020 se sejdeme před školou, kde začne v 7:30 hod slavnostní zahájení. Program bude ukončen nejpozději v 7:50 hod a žáci 2. - 9. třídy po skončení programu odchází domů. Do budovy školy půjdou pouze žáci 1. třídy se svými zákonnými zástupci.  

V případě, že nám nebude počasí nakloněno, proběhne zahájení školního roku přímo v jednotlivých třídách. Žáci budou vpuštěni do budovy od 7:15 hod a po přezutí v šatně odchází přímo do své třídy. Vzhledem k situaci spojené s prevencí šíření COVID-19 nemůžeme bohužel do budovy pustit rodiče žáků 2. - 9. třídy. Velmi nás to mrzí, ale bohužel situace je taková, jaká je. Rodičům prvňáčků doporučujeme zvážení použití roušky, protože tím ochrání sebe i své ratolesti. Používání roušek u žáků je pouze na zvážení rodičů, pro žáky zatím není povinnost nosit roušky v budově školy. Také v případě zahájení školního roku ve třídách bude konec výuky nejpozději v 7:50 hod.

Ve středu 2. 9. 2020 začíná již klasická docházka. Škola bude otevřena od 7:00 hod. Žáci nemusí čekat před školou, ale budou moci jít dovnitř. Po desinfekci rukou odchází do šatny a odtud ihned do třídy. Dohled je zajištěn již od 7:00 hod. Tento režim bude probíhat i během dalších dnů až do vyhlášení konce opatření. Výuka 2. 9. bude končit na I. stupni postupně od 10:50 do 11:15 hod, na II. stupni pak bude končit VI. a VII. tř. ve 12:05 a VIII. a IX. třída ve 12:15 hod. Náplní tohoto dne bude kromě seznámení se školním řádem a třídnických organizačních činností také výměna učebnic. Je proto nutné, aby si žáci s sebou vzali všechny učebnice. 

Od 3. 9. 2020 začne výuka dle rozvrhu hodin.

Žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem o zapsání svých dětí do školní družiny a doposud neodevzdali přihlášku, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději 1. 9., po slavnostním zahájení, kdy bude přijímat přihlášky paní vychovatelka Kotolanová. Prosíme o dodržení tohoto termínu, protože vzhledem k mimořádným opatřením budeme muset řešit co nejrychleji organizační záležitosti týkající se docházky do ŠD.

Žáci, kteří budou navštěvovat pobočku ZUŠ u pana učitele Libora Žabenského a paní učitelky Marcely Zimmermannové, si dohodnou rozvrh dne 1. 9. 2020 přímo s těmito vyučujícími, kteří budou přítomni v naší škole.

Děkujeme všem za pochopení a věříme, že i přes tuto mimořádnou situaci a možná trochu nepříjemná opatření vše společně snad i v pohodě a s úsměvem zvládneme. Těšíme se na spolupráci s vámi rodiči i všemi žáky.