Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2022-2023

 

Seznam sešitů potřebných pro školní rok 2022 – 2023 – 1. stupeň

 

Třída

M

Čj

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Aj

HV

VV, Pracovní činnosti

 

 

1.

 

Žáci 1. třídy si sešity kupovat nemusí, budou jim zakoupeny třídní učitelkou.

Pastelky, fixy

Kul. štětec č. 6 a 10, plochý štětec č. 8 a 12, kelímek, igelit, ubrus, hadřík, nůžky, tuhé lepidlo, barevné papíry, špejle, plastelína, podložka A4

Třída

M

Čj

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Aj

HV

VV, Pracovní činnosti

 

 

2.

 

Žáci 2. třídy si sešity kupovat nemusí, budou jim zakoupeny třídní učitelkou.

Pastelky, fixy, dvojitá fólie, pravítko

Kul. štětec č. 6 a 10, plochý štětec č. 8 a 12, vodové barvy, kelímek, igelit, ubrus, hadřík, voskovky, nůžky, tuhé lepidlo, barevné papíry, špejle, plastelína, podložka A4,

dvojitá folie A5

Třída

M

Čj

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Aj

HV

VV, Pracovní činnosti

 

 

3.

 

             Žáci 3. třídy si sešity kupovat nemusí, budou jim zakoupeny třídní učitelkou.

                              Pastelky, fixy, dvojitá fólie, pravítko, kružítko

 

Kul. štětec č. 6 a 10, plochý štětec č. 8 a 12, vodové barvy, kelímek, igelit, ubrus, hadřík, voskovky, nůžky, tuhé lepidlo, barevné papíry, špejle, plastelína, podložka A4

 

Třída

M

Čj

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Aj

HV

VV

Pracovní činnosti

 

Dopravní výchova

 

4.

2x 544

1x 440

2x 524

 

5x 523

 

1x 523

2x 523

2x524

1x544

1x notový sešit

Barvy, štětec, kelímek, igelit.ubrus, klovatina

Nůžky, lepidlo,

2x barevné papíry, plastelína, umělá podložka, voskovky

1x 523

 

Třída

M

Čj

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Aj

HV

VV

Pracovní činnosti

 

 

 

5.

1x 540

1x 464

1x 424

1x 440

1x 544

5x 524

 

1x 544

2x 524

2x 524

1x 544

1x notový sešit

Barvy, štětec, kelímek, igelit.ubrus, klovatina

Nůžky, lepidlo,

2x barevné papíry, plastelína, voskovky, umělá podložka

 

 

 

 

Seznam sešitů potřebných pro školní rok 2022– 2023 – 2. stupeň

 

Třída

M

Fy

 

D

Z

Aj

 

Čj

VV

 

Ov

Vkz

Inf

 

HV

 

 

 

6.

 460

520

 

544

544

540

1x524

 

2x 544

Vodové barvy, hadřík

tempery, kelímek,

štětce 2x kulatý, 2x plochý, igelitový ubrus,

lepidlo, nůžky, barevné

papíry, voskovky, fixy, tenký černý fix centropen, pastelky

 

424

 

524

 

 

 420

 

 

524

 524

520

1x544

 

3x 524

 

 

 

 

 

 Not.seš.

 520

 

 

 

 

 

1x564

 

1x 564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída

M

Fy

 

 

D

Z

Aj

Nj

Čj

VV

Ov

Vkz

Inf

 

HV

 

7.

460

540

 

544

544

540

1x524

1x524

3x 544

Vodové barvy, hadřík

tempery, kelímek,

štětce 2x kulatý, 2x plochý, igelitový ubrus

lepidlo, nůžky, barevné

papíry, voskovky, fixy,

pastelky

 

524

 

524

 

Not.seš.

 420

 

 

 

 

520

1x544

1x544

3x 524

 

 

 

 

 

 

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV tenký černý fix centropen

 

 

Třída

M

Fy

Ch

D

Z

Aj

Nj

Čj

VV

 

Ov

 

Inf

VoP

HV

 

8.

 460

540

 540

544

544

540

1x524

1x544

2x 544

Vodové barvy, hadřík

tempery, kelímek,

štětce 2x kulatý, 2x plochý,  igelitový ubrus,

lepidlo, nůžky, barevné

papíry, voskovky, fixy,

pastelky

524

 

 

 

Papírová složka na kopírované listy (nová)

Not.seš

 420

 

 

 

 

520

1x544

1x524

2x 524

 

 

 

 

 

520

 

 

 

 

 

 

 

1x 564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV tenký černý fix centropen

 

Třída

M

Fy

 

Ch

D

Z

Aj

Nj

Čj

VV

Ov

RV

Inf

 

HV

 

9.

460

520

540

544

544

540

1x544

1x524

2x544

Vodové barvy, hadřík

tempery, kelímek,

štětce 2x kulatý, 2x plochý,  igelitový ubrus

Lepidlo, nůžky, barevné

papíry, voskovky, fixy

pastelky

 

524

 

 

 

Not.seš.

520

 

 

 

 

520

 

1x544

3x524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV tenký černý fix centropen